achter de schermen

Je belt het loket. Is dat tijdens kantooruren, dan geeft de medewerker van het NAH-loket meteen de gevraagde informatie of brengt de vraag in bij de deskundigen van het NAH-kernteam. Die koppelt het antwoord terug aan de loketmedewerker, die daarover vervolgens met jou contact opneemt. Buiten kantooruren staat het antwoordapparaat aan. Je kunt jouw vraag ook stellen via deze website.

Het loket

Het NAH-loket coördineert de huidige zorg- en dienstverlening aan mensen met NAH in Midden-Brabant en maakt die toegankelijker. Doel is om onafhankelijk (los van enige organisatie) advies te bieden aan mensen met NAH, naaste familieleden en directe behandelaars, ongeacht de oorzaak en de ernst van het letsel. NAH is een ingewikkelde aandoening die per persoon heel erg kan verschillen en voor veel onduidelijkheid kan zorgen. Alle reden om de zorg, begeleiding en ondersteuning van mensen met NAH goed te regelen en te stroomlijnen.

Het loket werkt met een kernteam samen met professionals van alle zorgaanbieders binnen het NAH-netwerk Midden-Brabant. De samenwerkende partijen verwijzen door, ontwikkelen gezamenlijk producten en maken gebruik van elkaars deskundigheid. Deze nauwe samenwerking garandeert dat zorg niet versnippert en dat hiaten in de zorgverlening worden gezien en direct worden aangepakt. Voor een overzicht van deze partijen waar ze in gespecialiseerd zijn te vinden op de sociale kaart.

Zo maakt het NAH-loket zich sterk voor mensen met NAH. Doordat alle aanwezige kennis is gebundeld zijn mensen met NAH verzekerd van een optimale dienstverlening. Dat zorgt ervoor dat iemand met NAH niet meer hulpverleners ziet dan nodig is en snel weet waar antwoord op een vraag te krijgen is. Zo kan iedereen binnen Midden-Brabant met vragen bij het NAH-loket terecht. Ook als er twijfels zijn of er daadwerkelijk sprake is van hersenletsel.

Het NAH-kernteam

Het NAH-kernteam geeft advies over het vinden van passende zorg. Denk dan bijvoorbeeld aan behandeling, wonen, begeleiding en andere vormen van hulpverlening. Het team bestaat uit deskundigen die werkzaam zijn bij de verschillende aangesloten organisaties die elk gespecialiseerd zijn in en specifieke kennis hebben over NAH, zoals een revalidatiearts, psycholoog, ambulant begeleider en een ervaringsdeskundige. Zij zijn goed op de hoogte van de bijkomende problematiek en de mogelijkheden voor mensen met NAH in de regio. De teamleden stellen geen diagnoses en behandelen niet, maar kunnen de cliënt, hun naasten en/of zorgverlener wel richting de juiste weg wijzen voor de juiste hulp. Het kernteam functioneert dus als versterking van bestaande zorgstructuren.

  • Advies en informatie: over behandeling en opvangmogelijkheden voor mensen met NAH, hun familie en professionals.
  • Verbindende schakel: daar waar afstemming of kennis over NAH ontbreekt bij hulpverleners of organisaties.
  • Zorgverbetering: contacten die het kernteam heeft, brengen een signalerende functie met zich mee. Door brede uitwisseling – zowel provinciaal als landelijk – kunnen hiaten en problemen in algemene zin rond NAH aanhangig worden gemaakt.