durf te vragen

Veel mensen met NAH hebben het gevoel dat zij tussen de wal en het schip vallen als het gaat om hulp en behandeling. De medewerkers van het NAH-loket helpen om de juiste hulp te vinden.

Zorg op maat

De wetenschap weet nog niet veel van de gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel. Er is hiervoor pas de laatste decennia meer aandacht. Dat heeft geleid tot verbeterde technische en diagnostische middelen. Helaas erkent en herkent nog niet iedereen NAH. En zo ja, dan passen mensen met NAH niet binnen 1 bepaalde zorgsector. Dat bemoeilijkt het vinden en dus het krijgen van de juiste hulp. Omdat de problemen en klachten divers zijn, is er zorg op maat nodig.

Afstemming hulp op vraag

Met welke vragen kun je terecht bij het NAH-loket? De medewerkers stemmen de juiste vorm van hulp- en dienstverlening af op jouw vraag. Zij kunnen helpen bij vragen over onder meer:

  • diagnostiek, behandeling en begeleiding;
  • onderwijs, arbeid en dagbesteding;
  • mantelzorgondersteuning en lotgenotencontact;
  • woonvoorzieningen;
  • deskundigheidsbevordering.

Neem gerust contact op met het NAH-loket, ook als je twijfelt of er daadwerkelijk sprake is van hersenletsel. Een medewerker van het NAH-loket neemt de vraag met jou door. Daarna zoeken de deskundigen die aan dit loket zijn verbonden naar het juiste antwoord. Dat koppelt de NAH-medewerker vervolgens aan jou terug.

Familie en naasten

Hersenletsel heeft niet alleen gevolgen voor de getroffene. Ook het leven van familie en naasten staat op z’n kop. De persoon om wie je geeft is een ander mens geworden. Dit kan grote gevolgen hebben in het dagelijks leven. Daar kun je wel ondersteuning bij gebruiken: hulp, advies of gewoon een luisterend oor. Ook daarvoor neem je contact op met het NAH-loket.

Zorgroute Hersenletsel

Het hersenletselnetwerk Midden-Brabant heeft van 2015 tot 2017  deelgenomen aan de pilot ‘invoering zorgstandaard voor volwassenen’. Er is toen met name geïnvesteerd in de samenwerking tussen de 1e en de 2e lijn. De organisaties Libra en Ment hebben daarbij een belangrijke rol op zich genomen hebben. Ervaringsdeskundigheid was een speerpunt van deze pilot, waardoor ervaringsdeskundigen hebben deelgenomen aan de stuurgroep. Van daaruit is ook de Zorgroute Hersenletsel ontstaan. Doel: het op een visuele manier, kort en bondig duidelijk maken waar mensen met NAH terecht kunnen in het woud van mogelijkheden voor hulp.