In oktober 2021 is de training ‘mijn ervaringsverhaal’ voor naastbetrokkenen gestart. De vijf deelnemers zijn allen nauw betrokken bij het leven van iemand met hersenletsel.
Tijdens de afsluitende bijeenkomst op 4 februari a.s. presenteren twee deelnemers hun persoonlijke ervaringsverhaal en alle deelnemers ontvangen na afloop het behaalde certificaat. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdstip: 10.00-12.00
Locatie: ETZ, aula (route 73)

Wij kijken uit naar uw komst, want voor u en uw netwerk stellen deze ervaringsdeskundigen zich graag beschikbaar. Hierbij kunt u denken aan scholingsbijeenkomsten, informatiebijeenkomsten voor zorgprofessionals of voor ondersteuning van lotgenoten.
Mocht u in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan deze (digitale) bijeenkomst op 4-2,  dan ontvang ik hiervan graag bericht per mail (i.groot@zmbr.nl).