Een paar voorbeelden over de meerwaarde die de inzet van ervaringsdeskundigen kan hebben:
  • Via Breinlijn worden ervaringsdeskundigen één op één gekoppeld aan mensen met NAH/ hun naasten.
  • In het revalidatiecentrum wordt voorlichting gegeven aan mensen die hersenletsel hebben.
  • Bij MENT (Multidisciplinaire eerstelijns neurorevalidatie Tilburg e.o.) nemen ervaringsdeskundigen vanuit het cliëntperspectief deel aan de intervisiebijeenkomsten (casuïstiekbesprekingen).
  • Op verzoek van behandelaars/hulpverleners worden ervaringsdeskundigen uitgenodigd om gesprekken te voeren met mensen die in het herstelproces zitten.

Ben je als professional op zoek naar een ervaringsdeskundige voor jouw cliënt? Neem dan contact met ons op via Breinlijn. Of wil je in gesprek over de mogelijkheden om ervaringsdeskundigen in te zetten binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met de Stichting NAHkracht.

Boek ervaring

Het Hersenletselnetwerk roept alle organisaties die bij dit netwerk betrokken zijn op: ‘Haal ervaringsdeskundigheid in huis, boek ervaring!’ Download de flyer