Training: ‘ Mijn ervaringsverhaal’

Het Zorgnetwerk Midden-Brabant en Renske Mol Training en Ontwikkeling verzorgen een training voor mensen met Niet- Aangeboren Hersenletsel (NAH). Deelnemers leren hun ervaringsverhaal vertellen en presenteren. Op basis van vier ‘hoofdstukken’: wie was ik, wat is er gebeurd, hoe was de revalidatie en wie ben ik nu. In deze training leer je om je ervaringsverhaal aan elkaar en anderen te vertellen en te presenteren.

Training ‘Ervaringskracht’

Het krijgen van hersenletsel heeft grote impact op het leven van de betreffende persoon en zijn naastbetrokkenen. Veel in het leven verandert. In deze periode vinden mensen het vaak fijn om in contact te komen met lotgenoten. Het vraagt kennis en kunde om dit gesprek als ‘ervaringsdeskundige’ te kunnen voeren. In deze training leren deelnemers hoe ze lotgenoten kunnen ondersteunen in hun herstelproces. De training ‘Ervaringskracht NAH’ is een vervolg op de basistraining ‘Mijn ervaringsverhaal’.

Training ‘Eye-opener’

Steeds vaker organiseren zorgverleners intervisiebijeenkomsten met elkaar. Om zichzelf verder te ontwikkelen als zorgverlener en om een betere kwaliteit van zorg te kunnen leveren. Bij intervisie wordt een casus van een van de zorgverleners besproken. Het is waardevol om bij deze intervisiebijeenkomsten inbreng te hebben vanuit de ervaring van de zorgvrager. Een ervaringsdeskundige denkt in de casus mee vanuit zijn ervaring met ‘ziek zijn’ en de zorgverlening.
Tijdens deze training leren deelnemers hoe ze een bijdrage aan intervisie bijeenkomsten kunnen leveren vanuit het perspectief van de zorgvrager.

Training ‘Mijn ervaringsverhaal voor naastbetrokkenen van mensen met NAH’

Het Zorgnetwerk Midden-Brabant, Stichting NAHkracht Brabant en Renske Mol Training en ontwikkeling verzorgen een training voor mensen die nauw betrokken zijn bij het leven van iemand met Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH). In deze training leer je om je ervaringsverhaal als naastbetrokkene aan elkaar en anderen te vertellen en te presenteren.
Een verhaal waaruit blijkt hoe het leven is veranderd maar ook hoe je weer opnieuw invulling, zin en betekenis aan het leven hebt gegeven.