Filteren
 • Categorie

 • Leeftijdscategorie

Toon resultaten

De Wever

Zorg waar u zich goed bij voelt.
Naarmate u ouder wordt, verandert uw leven. Dat heeft gevolgen voor waar en hoe u woont. Liever houdt u het allemaal bij het oude, maar soms is het tijd voor een verandering. De Wever maakt van die verandering een verbetering. Wij ondersteunen u bij die verandering en helpen u bij het vinden van de zorg die het beste bij u past. Stel ons al uw vragen, zodat wij weten wat u belangrijk vindt. Zo krijgt u van ons de zorg en ondersteuning waarbij u zich goed voelt.

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) overkomt u onverwacht. Bijvoorbeeld in de vorm van een lichte beroerte (TIA) of een beroerte (CVA). De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel zijn heel verschillend. Bij De Wever hebben we de expertise in huis om u de optimale ondersteuning richting herstel te bieden.

Ontslagen uit het ziekenhuis? Wij begrijpen dat u zo snel mogelijk wilt herstellen. En graag lekker terug naar huis wilt. Daarom kunt u bij De Wever terecht voor (geriatrische) revalidatiezorg.

Kijk voor meer informatie op deze site.

Van ‘rust en spiritualiteit’ tot ‘levendig en altijd wat te doen’. De woonzorg- en behandelcentra van De Wever hebben ieder hun eigen profiel, maar hebben allemaal gastvrijheid in een informele en huiselijke sfeer voorop staan. Bent u op zoek naar een prettig nieuw thuis, waar u zorg krijgt waar u zich goed bij voelt, kom dan eens kijken op één van onze locaties verspreid over Tilburg.

Kunt u gedurende een bepaalde periode, door bijvoorbeeld een plotseling ontstane situatie, niet zelfstandig wonen? Dan kunt u bij De Wever terecht voor tijdelijk verblijf en crisisopname.

Kijk voor meer informatie op deze site.

De dagbesteding van De Wever Thuis is een unieke vorm van ondersteuning voor mensen met dementie. U kunt terecht bij onze dagbesteding als u vergeetachtig bent en lijdt aan een vorm van dementie. Gedurende dag bent u samen met anderen. En dagbesteding geeft u bovendien dagritme.

Kijk voor meer informatie op deze site.

In tegenstelling tot wat we vaak denken, is dementie niet een ziekte die alleen bij ouderen voorkomt. Bij jonge mensen met dementie spreken we over personen die voor hun 65e levensjaar de eerste ziekteverschijnselen van dementie krijgen.

De Wever heeft een regionale functie als expertisecentrum jonge mensen met dementie. De behandelaren, casemanagers en zorgteams zijn opgeleid voor de begeleiding en behandeling voor jonge mensen met dementie.

Kijk voor meer informatie op deze site.

Eigen huisarts

Huisarts is de eerstverantwoordelijke voor de patiënt in de eerste lijn. HIj/zij verwijst door naar andere organisaties of naar de POH-s of POG GGZ, die bij hem in dienst zijn. Een POH kan de persoon met NAH  en diens naasten begeleiden bij het omgaan met het hersenletsel en het voorkomen van een recidief bij een CVA: begeleiden bij stoppen met roken, behandeling van hoge bloeddruk of cholesterol.

Huisarts en POH kunnen informatie en advies geven over NAH en doorverwijzen naar ander organisaties. De huisarts en de POH zijn op de hoogte van de sociale kaart in de buurt en werken ze nauw samen met thuiszorgorganisaties.

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis)

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) is een (boven)regionaal, topklinisch opleidingsziekenhuis in de regio Midden-Brabant. Landelijk staan we bekend om onze expertise op het gebied van zware Traumatologie en Neurochirurgie en bovenregionaal op het gebied van Cardiologie, Orthopedie en Interventieradiologie. Bij de eerste opvang van neurotrauma’s (ernstige ongelukken met ook betrokkenheid van hoofd/nek), opvang van mensen met een beroerte/CVA, maar ook bij de behandeling van MS en de ziekte van Parkinson is de neuroloog betrokken. Daarnaast is er een team van behandelaren of consulenten die kunnen worden ingezet vanuit het specialisme neurologie.

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) is een (boven)regionaal, topklinisch opleidingsziekenhuis in de regio Midden-Brabant. Landelijk staan we bekend om onze expertise op het gebied van zware Traumatologie en Neurochirurgie en bovenregionaal op het gebied van Cardiologie, Orthopedie en Interventieradiologie. Ook hebben wij bijzondere aandacht voor de ouder wordende mens.

Neurologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen van het zenuwstelsel in de meest brede zin. Zowel bij volwassenen als kinderen. De neurologen van het ETZ onderzoeken en behandelen diverse neurologische aandoeningen, zoals beroerte (herseninfarct-hersenbloeding, hernia, hoofdpijn en Parkinson.

Vooral als er diagnostiek moet worden gedaan, bijv. bij de vraag ‘Is er sprake van niet-aangeboren hersenletsel?’ of ‘Waar komen de geheugenproblemen vandaan?’ komt u bij het specialisme neurologie terecht. De huisarts moet hiervoor een verwijzing regelen.

www.etz.nl

Libra Revalidatie & Audiologie

Libra Revalidatie & Audiologie biedt specialistische revalidatie en audiologische zorg in Brabant en Noord-Limburg. Voor specialistische revalidatie kunt u bij ons terecht in Eindhoven (locatie Blixembosch), Tilburg (locatie Leijpark) en Weert. Onze locaties voor audiologie bevinden zich in Eindhoven, Tilburg en Breda.

Revalidatie

Libra Revalidatie & Audiologie is hét centrum voor medisch specialistische revalidatie in Zuidoost- en Midden-Brabant. Samen met u werken wij aan het verbeteren van uw functies en vaardigheden en het optimaliseren van uw zelfredzaamheid. Eigen regie en participatie staan hierbij centraal. Daarnaast streven wij actief en continu naar het verbeteren van onze zorg. Dit doen we met kennis vanuit wetenschappelijk onderzoek, het toepassen van (technologische) innovaties en het participeren in zorgnetwerken.
Kijk voor meer informatie op deze site.

Gehoor, spraak en taal

Problemen met gehoor, spraak of taal kunnen een belemmering zijn in uw dagelijks leven of dat van uw kind. Om toch te kunnen functioneren op een manier die bij u past, biedt Libra Revalidatie & Audiologie hulp.
Wij onderzoeken uw klacht heel gericht. Op basis van het onderzoek stellen wij een diagnose en geven u een advies op maat. Wij zorgen voor professionele begeleiding en, indien nodig, voor een doorverwijzing. Zo helpen wij u aan een snelle, op uw situatie toegesneden oplossing voor uw klachten of die van uw kind.

Kijk voor meer informatie op deze site.

Libra Arbeidsexpertise

Werken, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar voor veel mensen is dat helemaal niet zo. Bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke, cognitieve en/of audiologische beperking. Zij maken zich zorgen. Wat kan ik nog? Hoe zit het met mijn baan? Ook de werkgever zit met vragen, net zoals arbodiensten, UWV en letselschadebureaus. Libra Arbeidsexpertise biedt in die gevallen uitkomst.

Duurzame inzetbaarheid

Libra Arbeidsexpertise zorgt in de eerste plaats voor duidelijkheid over arbeidsmogelijkheden en vaardigheden.
Dit noemen we arbeidsdiagnostiek. Want pas als we weten waar de mogelijkheden liggen, kunnen we er samen werk van maken. Bijvoorbeeld via coaching, training en arbeidsbemiddeling. Met een plan op maat brengen we het maximaal haalbare binnen handbereik.
Onze kracht? Alle kennis onder één dak, zowel diagnostiek, behandeling, training, verzuim en re-integratie. Onze multidisciplinaire aanpak samen met onze kennis en ervaring maakt maatwerk mogelijk. Kennis van beperkingen en focus op mogelijkheden gaan bij ons hand in hand. Met als streven: duurzame inzetbaarheid.

Kijk voor meer informatie op deze site.

Sport en Bewegen

Sporten en bewegen is leuk, ook met een beperking! Plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Heb je een beperking en wil je toch blijven sporten? Dan heeft Libra Revalidatie & Audiologie wat je zoekt. Ben je niet in behandeling bij Libra? Dan kun je evengoed komen sporten!
Ons sportmedisch adviescentrum Sporticipate is er voor kinderen en volwassenen met een functionele beperking die verantwoord willen sporten of op zoek zijn naar een passende sport.
Bij ons sportcentrum heeft u uitgebreide faciliteiten tot uw beschikking voor de optimale sportervaring. Hier kun je individueel of in groepen deelnemen aan diverse sportactiviteiten in uw vrije tijd. Ervaar nu zelf dat sporten leuk is. Het is ook mogelijk om tijdens een revalidatietraject te komen sporten, wellicht kan sport & bewegen helpen tijdens het traject.

Kijk voor meer informatie op deze site.

Op het gebied van NAH werkt Libra Revalidatie & Audiologie nauw samen met de Stichting NAHkracht Brabant. Deze organisatie ondersteunt herstel en empowerment van mensen met NAH en hun naastbetrokkenen door de inzet van ervaringsdeskundigen.

Kijk voor meer informatie op deze site.

Thebe

Thebe levert wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding en dagbesteding in 19 gemeenten in West- en Midden-Brabant. Daarnaast bieden we zorg in woonzorgcentra in de regio. Met aandacht en toewijding verlenen onze zorgprofessionals en vrijwilligers menslievende zorg. In onze gespecialiseerde verpleeghuizen bieden we binnen de zorg, behandeling en begeleiding een bijzondere expertise op het gebied van NAH. Om zorg te kunnen ontvangen vanuit Elisabeth, of een andere Thebe locatie, is over het algemeen een WLZ-indicatie nodig

Thebe levert wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding en dagbesteding in 19 gemeenten in West- en Midden-Brabant. Daarnaast bieden we zorg in woonzorgcentra in de regio. Met aandacht en toewijding verlenen onze zorgprofessionals en vrijwilligers menslievende zorg. In onze gespecialiseerde verpleeghuizen bieden we binnen de zorg, behandeling en begeleiding een bijzondere expertise op het gebied van NAH. Om zorg te kunnen ontvangen vanuit Elisabeth, of een andere Thebe locatie, is over het algemeen een WLZ-indicatie nodig.

Kijk voor meer informatie op deze site.

Als zelfstandig wonen niet meer gaat, is het fijn als u toch in uw eigen buurt kunt blijven. Wellicht is wonen in één van onze woonzorgcentra dan een goede keuze voor u. Onze persoonlijke zorg vindt plaats in verschillende gemeenten in Midden-Brabant en de regio Breda, op meerdere locaties met ieder een eigen karakter. Verblijven kan ook tijdelijk, bijvoorbeeld als u herstellende bent van een ziekenhuisopname.

Kijk voor meer informatie op deze site.

Heeft u moeite om uw dagen in te vullen? Of voelt u zich weleens eenzaam? Heeft u recht op een WLZ-indicatie en/ of woont u bij Thebe? Dan kunt u in een huis van de buurt van Thebe terecht. Wij bieden verschillende activiteitenprogramma’s, met ieder een eigen thema waarbij we rekening houden bij uw mogelijkheden en behoefte in het participeren met NAH. Er is altijd een activiteit die bij u past.

Kijk voor meer informatie op deze site.

Afasiecentrum Siza

Groepsbehandeling en individuele behandeling voor mensen met afasie en hun naasten, waarbij geleerd wordt om om te gaan met de afasie en zelfstandiger te functioneren in de maatschappij.

In kleine behandelgroepen wordt gewerkt aan concrete, persoonlijke doelen op het gebied van communicatie. Denk hierbij aan een gesprek voeren, lezen, schrijven of het inzetten van een iPad of smartphone in de communicatie. De behandeling individueel is er om wat er geleerd is in de groep in de thuissituatie toe te passen. Daarnaast worden de Hersenz modules gegeven om te leren omgaan met de veranderingen die door het hersenletsel zijn ontstaan. Er is ook een module voor partners.

Op maandagmiddag van 15.00u tot 17.00u is er een schildergroep vanuit de Stichting Marline Fritzius. Onder begeleiding van een kunstenaar wordt er schilderles geboden aan mensen met afasie.

Mensen met afasie kunnen (ook na behandeling) behoefte houden aan lotgenotencontact. Dit is mogelijk binnen de welzijnsgroep. Deze groep komt 1x per twee weken bij elkaar en wordt begeleid door vrijwilligers.

Iedereen die vragen heeft rondom afasie mag contact opnemen met het afasiecentrum.

 

ContourdeTwern

ContourdeTwern staat voor een zelfredzame en sociale samenleving
Daarom helpen we mensen en buurten bij het oplossen van kleine en grote vragen. Dat doen we met al onze kennis en middelen, maar vooral met bevlogen medewerkers en vrijwilligers. Wij doen het nooit alleen.

ContourdeTwern fungeert als sociaal bindmiddel in zestien werkgebieden. Wij doen daar wat nodig is om iedereen mee te laten doen. Je kunt de hele wereld aan als je er niet alleen voor staat; dát willen we uitdragen.

Leren

Een afspraak maken bij de dokter, belastingformulier goed invullen of praatje maken met de buurman. Dat kan niet zonder de Nederlandse taal te spreken, verstaan, lezen en schrijven. Wij helpen je daar graag bij.
Deze tijd vraagt om genoeg kennis van de digitale wereld. Want heel veel dingen moeten nu via het internet. Maar dat is niet voor iedereen makkelijk. Wil je het internet beter leren kennen en begrijpen? Wij helpen je op weg!

Vrijwilligerswerk doen

Vrijwilligerswerk is er in vele soorten en maten. Je kunt het bijvoorbeeld voor één dag per week doen of zo af en toe. Van één korte klus of een maatje worden voor een jaar. Alleen of samen met collega’s en vrienden. Honderden grote en kleine taken en klussen vallen onder vrijwilligerswerk.
Voor iedereen is er passend en interessant vrijwilligerswerk. Jong of oud, man of vrouw, iedereen kan ongeacht zijn werk en opleiding als vrijwilliger aan de slag. Jij dus ook!

Voor meer informatie kijk op de site.

Activiteiten en meedoen

Ben je op zoek naar iemand om leuke dingen mee te doen? Heb je zin om heerlijk te bakken, maar wil je de taart wel samen met iemand anders opeten? Of ben je op zoek naar een leuke activiteit vol gezelligheid? Je bent niet de enige die fijne ontmoetingen en nieuwe contacten zoekt.

Voor meer informatie kijk op de site.

De mantelzorglijn en mantelzorgconsulenten van ContourdeTwern ondersteunen mantelzorgers en hun naaste(n) met informatie & advies, een luisterend oor en bijeenkomsten om de zorg op een gezonde en “ontspannen” manier kunnen bieden.

Voor meer informatie kijk op de site.

Wij zijn er om u te helpen! Redt u het thuis niet, heeft u hulp nodig? Wilt u graag vrijwilligerswerk doen of zoekt u een vrijwilliger? Vraagt u zich af wat de mogelijkheden in uw wijkcentrum zijn? Of hebt u een andere vraag. Bel of mail ons

Het AdviesPunt is het centrale punt waar iedereen terecht kan voor hulp, aanmelding, verwijzing, advies en vrijwilligerswerk. Kunnen de medewerkers van het AdviesPunt uw vraag niet meteen beantwoorden dan zoeken zij uit wie u wel verder kan helpen.

Het AdviesPunt is zowel telefonisch, via mail als persoonlijk op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Alle contacten worden schriftelijk verwerkt en, indien nodig, doorgezet binnen ContourdeTwern of naar andere organisaties.

013 549 86 46
adviespunt@contourdetwern.nl

MEE Plus

MEE Plus is voor mensen die wonen in Dongen, Waalwijk, Heusden en de gemeente Loon op Zand.

MEE ondersteunt mensen met een (vermoeden van een) beperking, bijvoorbeeld een lichamelijke, verstandelijke beperking, chronische ziekte of een vorm van autisme.
We gaan uit van de eigen kracht van de cliënt en zijn omgeving en willen zijn zelfredzaamheid vergroten. Ook geeft MEE gemeenten en organisaties inzicht in het werkveld, de wet- en regelgeving en de invloeden op het leven van en de omgang met iemand met een beperking. We reiken oplossingen aan, coördineren deze en we bouwen een duurzaam, informeel netwerk rondom deze mensen.
MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en instellingen. Een verwijzing of indicatie is niet nodig en de ondersteuning is kosteloos.

MEE Plus is voor mensen die wonen in Dongen, de gemeente Loon op Zand, Waalwijk en Heusden.

Onafhankelijk cliëntondersteuners van MEE gaan uit van wat u wilt en wat u nodig heeft om zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te zijn. En als dat mogelijk is, samen met hulp van uw familie, vrienden en andere betrokkenen. We staan naast u en uw gezin en kijken samen met u wat het beste is.
Onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE zijn er voor u, ze staan los van de gemeente en van zorgaanbieders. We kennen de wetten en regels, weten welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn en waar u terecht kunt, en hebben daarnaast kennis van beperkingen.
Ook als u een meningsverschil heeft met een zorgaanbieder of de gemeente, kunt u ons inschakelen. De onafhankelijke cliëntondersteuner staat naast u en behartigt uw belangen. Onze ondersteuning is gratis.

U kunt bij ons terecht voor vragen zoals:
* Door een ongeluk kan ik niet alles meer. Hoe geef ik weer vorm aan mijn
leven?
* Ik heb een meningsverschil met mijn zorgaanbieder, wat nu?
* Mijn kind is anders dan andere kinderen. Wat is er aan de hand?
* Hoe kan ik de begeleiding vinden die bij me past, en regelen dat deze
begeleiding wordt opgestart

 

Onafhankelijk cliëntondersteuners van MEE gaan uit van wat u wilt en wat u nodig heeft om zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te zijn. En als dat mogelijk is, samen met hulp van uw familie, vrienden en andere betrokkenen.
We staan naast u en uw gezin en kijken samen met u wat het beste is. Onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE zijn er voor u, ze staan los van de gemeente en van zorgaanbieders. We kennen de wetten en regels, weten welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn en waar u terecht kunt, en hebben daarnaast kennis van beperkingen.
Ook als u een meningsverschil heeft met een zorgaanbieder of de gemeente, kunt u ons inschakelen. De onafhankelijke cliëntondersteuner staat naast u en behartigt uw belangen. Onze ondersteuning is gratis.

U kunt bij ons terecht voor vragen zoals:
* Wat is een passende woonplek voor mijn dochter? Hoe kunnen wij er met
zijn allen voor zorgen dat ze binnenkort naar deze plek kan verhuizen?

 

Onafhankelijk cliëntondersteuners van MEE gaan uit van wat u wilt en wat u nodig heeft om zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te zijn. En als dat mogelijk is, samen met hulp van uw familie, vrienden en andere betrokkenen.
We staan naast u en uw gezin en kijken samen met u wat het beste is. Onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE zijn er voor u, ze staan los van de gemeente en van zorgaanbieders. We kennen de wetten en regels, weten welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn en waar u terecht kunt, en hebben daarnaast kennis van beperkingen.
Ook als u een meningsverschil heeft met een zorgaanbieder of de gemeente, kunt u ons inschakelen. De onafhankelijke cliëntondersteuner staat naast u en behartigt uw belangen. Onze ondersteuning is gratis.

U kunt bij ons terecht voor vragen zoals:
* Het lukt mij niet om een baan te vinden. Wat kan ik hieraan doen?
* Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden.

 

Onafhankelijk cliëntondersteuners van MEE gaan uit van wat u wilt en wat u nodig heeft om zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te zijn. En als dat mogelijk is, samen met hulp van uw familie, vrienden en andere betrokkenen.
We staan naast u en uw gezin en kijken samen met u wat het beste is. Onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE zijn er voor u, ze staan los van de gemeente en van zorgaanbieders. We kennen de wetten en regels, weten welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn en waar u terecht kunt, en hebben daarnaast kennis van beperkingen.
Ook als u een meningsverschil heeft met een zorgaanbieder of de gemeente, kunt u ons inschakelen. De onafhankelijke cliëntondersteuner staat naast u en behartigt uw belangen. Onze ondersteuning is gratis.

U kunt bij ons terecht voor vragen zoals:
* ik zou graag sporten ,maar een reguliere sportvereniging sluit niet aan bij mijn kunnen, wat kan ik het beste doen?
* ik zou graag een wat groter netwerk hebben, hoe pak ik dit aan?
* ik zou graag wat meer aansluiting vinden bij lotgenoten in dagactiviteiten, hoe pak ik dit aan?

 

Onafhankelijk cliëntondersteuners van MEE gaan uit van wat u wilt en wat u nodig heeft om zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te zijn. En als dat mogelijk is, samen met hulp van uw familie, vrienden en andere betrokkenen.
We staan naast u en uw gezin en kijken samen met u wat het beste is. Onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE zijn er voor u, ze staan los van de gemeente en van zorgaanbieders. We kennen de wetten en regels, weten welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn en waar u terecht kunt, en hebben daarnaast kennis van beperkingen.
Ook als u een meningsverschil heeft met een zorgaanbieder of de gemeente, kunt u ons inschakelen. De onafhankelijke cliëntondersteuner staat naast u en behartigt uw belangen. Onze ondersteuning is gratis.

 

Het Servicebureau van MEE Plus is het eerste aanspreekpunt voor cliënten en partners binnen het sociaal domein. Het Servicebureau geeft informatie en advies, verwijst en is in staat om mensen snel op weg te helpen. Bij een verwijzing wordt altijd de afweging gemaakt of de cliënt zelfstandig en/of met behulp van zijn netwerk in staat is om zijn vraag elders te stellen. Zo niet, dan verzorgt het Servicebureau een warme overdracht. Daar waar het zelfstandig kan, gaan we voor zelfredzaamheid.

 

NAH trefpunt Dongen

Eén maal per maand op donderdag van 10.15 – 12.00 uur, in een oneven week, organiseert Hersenletsel.nl regio Noord-Brabant een  NAH lotgenotengroep voor mensen die getroffen zijn door NAH (niet aangeboren hersenletsel) en voor hun naasten en/of belangstellenden.

Tijdens de bijeenkomst kunt u lotgenoten ontmoeten die ook hersenletsel hebben en weten waar u het over heeft. Om te kunnen praten over je overwinningen, frustratie, verdriet en je machteloosheid. Wat normaal is voor een ander is een grote prestatie of frustratie als je NAH hebt. Door een lotgenoot wordt dit gezien, erkent en herkent. Wat kom je tegen in het dagelijks leven? Wat maakt het anders dan voorheen en hoe ga je hier mee om? Door dit te delen, kunnen er ook tips uitgewisseld worden en kan je van elkaar leren. Deze groep wordt geleid door Angelique en Stacia, beide ervaringsdeskundig ambassadeurs.

Contactpersoon: Angelique Bax ( E: ambassadeursnoordbrabant@hersenletsel.nl)

Wij willen  bij onze groepen max. 10 bezoekers toelaten, zodat het voor een ieder te behappen is, daarom  graag altijd vooraf aanmelden. Voor vragen, meer informatie én om u aan te melden, kunt u de onderstaande  aanmeldknop gebruiken, mailen naar bovenstaand contactpersoon mag ook.

De bijeenkomsten zijn gratis.

Tijdstip:
10.15 – 12.00 uur

Locatie:
Eagle Shelter
Crispijnhof 9 (aan de kop van de Sportlaan)
5101BL Dongen

Eagle Shelter is bereikbaar via de Sportlaan, daar is voldoende gratis parkeergelegenheid.

NAH trefpunt Dongen

OC Leijpark

In de Observatieklas NAH & Pijn werken Onderwijscentrum Leijpark, Libra Revalidatie en Siza samen. In overleg met de huidige school, leerling en ouders bekijken we welke combinatie van onderwijs en zorg het best past.

In de Observatieklas NAH & Pijn kijken onze gespecialiseerde docenten en assistenten samen met de leerling naar de problemen en mogelijkheden. De lessen gaan vooral over het leren zelf; de houding en verschillende leerstrategieën. Dat oefenen we met het eigen lesmateriaal van de leerling en met speciaal ontwikkeld materiaal van Onderwijscentrum Leijpark. Er is ook ruimte voor revalidatie en begeleiding. Onderwijs en zorg kunnen zo worden gecombineerd.

Op basis van observatie, diagnostiek, begeleiding en behandeling stellen we een advies op over onderwijsbelasting en onderwijsmogelijkheden. Samen met de leerling en de ouders bespreken we welk vervolg haalbaar en wenselijk is.
De mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:
● terug naar de school van herkomst met of zonder ambulante begeleiding;
● terug naar een andere reguliere school met of zonder ambulante begeleiding;
● instromen in speciaal onderwijs;
● doorstromen naar beroepsonderwijs;
● uitstromen naar een vorm van dagbesteding of arbeid.

Meer informatie over de observatieklas vindt u hier

Onze dienstverlening kan:
* de ondersteuningsbehoeften van een specifieke leerling mee in kaart brengen;
* een vertaalslag maken van ondersteuningsbehoeften vanuit zorg/revalidatie naar handelingsadviezen voor
onderwijs;
* voorlichting verzorgen (voor leerling, ouders, direct betrokkenen en onderwijsprofessionals)

Kijk voor meer informatie op deze site

Siza

Je eigen leven leiden. Met familie, vrienden, buren en collega’s. Het klinkt heel gewoon, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat je je leven leidt met een beperking of chronische ziekte. Bij Siza denken we in mogelijkheden. Verleg met ons je grenzen. Wij ondersteunen je bij het organiseren van jouw leven. Zodat jij zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en mee kunt doen in de samenleving. We bespreken met je welke ondersteuning je nodig hebt. Wat kun je zelf en wat kun je leren? Heb je mensen om je heen die jou kunnen helpen? Welke vorm van begeleiding of behandeling brengt je verder? Of is een technologische oplossing het antwoord op je vraag? Wij zijn er waar en wanneer jij dat nodig hebt.
Wij zijn Siza, hoe kunnen we je helpen?

Behandeling
– Eerstelijns behandeling (psych / paramedisch)
– Behandeling als onderdeel van intramurale zorg (Wlz indicatie)
– Behandeling middels het NAH-Trainingshuis (na revalidatie weer zelfstandig leren wonen / je leven leiden)
– Behandeling middels het landelijk samenwerkingsverband ‘Hersenz’ vanuit ons Regionaal Expertise Centrum-NAH

Begeleiding
– Ambulante begeleiding vanuit het maatwerkteam, voor zowel volwassenen als kind/jongere (o.a. opvoedondersteuning). Het ambulante team van Siza Midden Brabant ondersteunt mensen met Niet Aangeboren Hersenlestel (NAH) en/of lichamelijke beperking bij het organiseren van hun leven. We kijken hierbij naar alle leefgebieden en werken samen met zowel de naasten als andere professionals. Met als doel: het zo zelfstandig mogelijk wonen en meedoen in de samenleving.

– Begeleiding als onderdeel van intramurale zorg (Wlz indicatie)
– Begeleiding middels het NAH-Trainingshuis (methodisch toewerken naar meer zelfredzaamheid en participatie)

Kijk voor meer informatie op deze site

Wonen
– Diverse woonlocaties voor mensen met NAH of een lichamelijke beperking in en nabij Tilburg
– Tijdelijk wonen (max. 2 jaar) binnen het NAH-Trainingshuis
– Logeren voor korte of langere duur / respijtzorg

Kijk voor meer informatie op deze site

 

– Dagactiviteitencentrum / dagbesteding
– SizaWerk ondersteunt mensen met een arbeidsbeperking en een grote afstand tot de arbeidsmarkt bij participatie, sociale activering of re-integratie. Maak werk van je mogelijkheden met SizaWerk!

Kijk voor meer informatie op deze site

 

– Dagactiviteitencentrum / dagbesteding
– SizaWerk ondersteunt mensen met een arbeidsbeperking en een grote afstand tot de arbeidsmarkt bij participatie, sociale activering of re-integratie. Maak werk van je mogelijkheden met SizaWerk!

Kijk voor meer informatie op deze site

Stichting MENT

MENT staat voor Multidisciplinaire Eerstelijns Neurorevalidatie in Tilburg en omstreken. Hieronder vallen fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, neuropsychologen die elkaar regelmatig ontmoeten middels een intervisieprogramma EYE OPENER. Er zijn korte lijnen met behandelaren van het revalidatiecentrum en ziekenhuis.

Als vervolg op uw revalidatie in het revalidatiecentrum of opname in het ziekenhuis kunt u bij ons de behandeling voortzetten. Therapie thuis of bij ons op de praktijk.

Stichting NAHuis

Het NAHuis is een rustige en gastvrije plek voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en biedt hen mogelijkheden om te Ontmoeten, te Ontspannen en te Ontplooien. Wij bieden een veilige en deskundige omgeving waar zowel bezoekers als hun mantelzorgers van harte welkom zijn! Er is een divers activiteitenaanbod dat samen met en naar wens van de bezoekers bepaald wordt. Als voorbeeld noemen we taallessen, creatieve activiteiten en gezelschapsspelletjes schilder- en knutselochtenden en meerdere beweegmomenten. Niemand is verplicht om aan een activiteit deel te nemen. Gewoon erbij zijn en genieten van sociale contacten is net zo waardevol! Het NAHuis biedt ondersteuning op een breed vlak en speelt zo in op de behoefte van bezoekers. Wij zijn PGB-gefinancierd en kunnen bezoekers helpen bij de indicatietrajecten WMO.

Het team van het NAHuis wordt bijgestaan door een grote groep enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Zij zijn in veel gevallen de drijvende kracht achter de activiteiten en het welzijn van onze bezoekers. Zonder onze fantastische vrijwilligers geen NAHuis!

Het NAHuis biedt een warme laagdrempelige omgeving voor iedereen met NAH. Niet alleen bezoekers maar ook hun mantelzorgers zijn van harte welkom. We bieden een divers activiteitenaanbod dat gebaseerd is op de wensen en talenten van onze bezoekers. Niemand is verplicht om aan een activiteit deel te nemen. Gewoon erbij zijn en genieten van sociale contacten is net zo waardevol! Het NAHuis biedt ondersteuning op een breed vlak en speelt zo in op de behoefte van bezoekers.
Telkens wanneer bezoekers aangeven behoefte te hebben aan een nieuwe activiteit gaat het NAHuis hiermee aan de slag.

Bezoekers van het NAHuis mogen en kunnen hier zichzelf zijn. Ze delen ervaringen met lotgenoten en helpen elkaar daar vaak onopvallend of onopgemerkt mee. Het NAHuis is ook een ontmoetingsplaats voor de mantelzorgers van mensen met NAH. Ze zijn welkom voor een kop koffie of een praatje, en ze kunnen bij het NAHuis terecht met vragen. Bijvoorbeeld met betrekking tot hersenletsel, mogelijkheid tot activiteiten, benaderen van instanties en lotgenotencontact.
Het NAHuis faciliteert ook de bijeenkomsten van Lotgenotencontact (www.nah-contact.nl)

Het NAHuis informeert en adviseert bezoekers en mantelzorgers op basis van hun (hulp)vraag over alle mogelijke en voorkomende situaties.

Amarant

Een niet-aangeboren hersenletsel brengt veel gevolgen met zich mee. Met Amarant krijg je de optimale regie van je leven weer terug. Wij willen dat je zo min mogelijk last ervaart van de gevolgen van het letsel. Een passende woonvorm, begeleiding en behandeling voor een niet-aangeboren hersenletsel, daar zorgen wij samen voor. Wij helpen jou verder zodat jij vooruitgang kunt maken.

Amarant biedt behandeling, begeleiding en zorg op maat. Het uitgebreide en levensloopbestendige aanbod van Amarant zorgt ervoor dat we binnen de organisatie snel op- en af kunnen schalen, zonder dat de cliënt hiervoor hoeft over te stappen naar een andere aanbieder.

Kijk voor meer informatie op deze site.

Amarant heeft een breed aanbod woonlocaties in West-Brabant. Deze locaties zijn gelegen in de wijk en staan direct in de samenleving. Binnen Amarant is het mogelijk om te wonen in Breda, Etten-Leur of Roosendaal, maar ook training tot zelfstandigheid behoort tot de mogelijkheden.

Kijk voor meer informatie op deze site.

Activiteitencentrum Breda (AC) biedt zorg op maat voor mensen met (niet aangeboren) hersenletsel (NAH) en of een lichamelijke beperking. Het AC richt zich op het bieden van begeleiding door dagbesteding en biedt daarnaast het behandelprogramma Hersenz aan.

Kijk voor meer informatie op deze site.

Activiteitencentrum Breda (AC) biedt zorg op maat voor mensen met (niet aangeboren) hersenletsel (NAH) en of een lichamelijke beperking. Het AC richt zich op het bieden van begeleiding door dagbesteding en biedt daarnaast het behandelprogramma Hersenz aan.

Kijk voor meer informatie op deze site.

ASVZ, regio Midden Brabant

Bij ASVZ zijn beperkingen niet per definitie grenzen en dat vormt de rode draad in alles wat we doen. We richten ons op wat mensen met een beperking wel kunnen en doen dat op allerlei vlakken: zoals welzijn, wonen, dagbesteding, financiën, relaties etc. ASVZ: mogelijkheden in beperkingen. Advisering en begeleiding ook aan gemeenten, verwijzers, eerste-lijn zorg, verstandelijke gehandicaptenzorg, jeugdzorg is ook mogelijk.

Traumaverwerking/ Very Intensive Care Units wonen en dagbesteding/ AVG poli/ Ondersteuning- behandeling bij gedragsproblemen/ doelgroepgerelateerde diagnostiek/ etc.

Beschut en beschermd wonen op specifieke terreinen in diverse regio’s, begeleid zelfstandig wonen vanuit WLZ/ PGB/ VPT/ WMO/ wonen in de wijk in groepsverband of in zelfstandige units. Streven is om met cliënten een route uit te tekenen en te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijke woonomgeving

ASVZ biedt in coproductie eigen niveau 1 en 2 opleidingen aan waardoor cliënten na het behalen van hun diploma de mogelijkheid hebben deel te nemen aan arbeid in het vrije bedrijf. Ze worden hierin ondersteunt door interne jobcoaches. Diverse cliënten zijn vanuit dit traject al ingestroomd als ‘cliëntondersteuner’ in wonen en dagactiviteiten of worden ingezet als ervaringsdeskundigen in trainingen of workshops.

“Binnen ASVZ zijn er sportcoaches aanwezig, beschikken we over een eigen sportveld, binnen sportruimte en volledig ingerichte fitnessruimte.
Voor vrije tijd is en vrijetijd-coördinator aanwezig die samen met cliënten aanbod en wensen bij elkaar brengt op individueel niveau/ clubverband op- en buiten het terrein. We beschikken over een royale moderne speltuin op het terrein aan de Schoorstraat.

Dagbesteding aanbod in de regio Midden Brabant is divers en varieert van ateliers op- of buiten het terrein, tot dag beleving, kaarsenmakerij/ bakkerij, kunstateliers/ werken in het vrije bedrijf/ Tuincentrum en kwekerij/ kinderboerderij/ catering/ Theeschenkerij etc. zo veel als mogelijk aangepast op niveau en vraag van de cliënt. ”

Ervaringsdeskundigheid op cliënt niveau die ingezet worden bij trainingen en workshops, als co-trainer mee draait bij de afdeling Talentontwikkeling. Ook een traject van ‘ouders voor ouders’ wordt ingezet bij zowel medewerkers als ouder- verwantencontacten.

Advies en begeleiding aan met mensen met NAH en hun netwerk, familie, vrienden, bekenden maar ook organisatie waar mensen met NAH contact hebben.

http://www.asvz.nl

Avondje uit 013

Laten we ons even voorstellen. Wij zijn Avondje Uit. Wij organiseren leuke vrijetijdsactiviteiten voor jongeren tussen de 16 en 35 jaar die behoefte hebben aan nieuwe sociale contacten en leuke dingen doen.

 

Bij ons kun je op een leuke en laagdrempelige manier leren nieuwe contacten aan te gaan en deze te onderhouden. Daarnaast is er ook de optie om mee te helpen met het organiseren van leuke activiteiten als je dit wilt.

Wekelijks bieden wij een activiteit aan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samen eten, spelletjes doen, gamen maar ook naar de bioscoop of naar de dierentuin. De activiteiten zijn erg verschillend en worden ook mede verzonnen door de andere deelnemers. Dus als je een leuk idee hebt dan kun je dit altijd aan ons en/of de groep laten weten. Wij gaan dit dan samen met jou organiseren als je dit wilt.

Soms hebben we ook extra projecten in samenwerking met andere organisaties en dan bieden we naast onze eigen activiteiten nog meer activiteiten aan. Al onze activiteiten vind je op www.avondjeuit013.nl/kalender.

Broekse Hoeve – Mariahout

Aangenaam! Wij zijn Sanne en Remy van Melfoort! En wij wonen samen met onze dieren op onze mooie boerderij in Mariahout. Wij zijn een kleinschalige zorgboerderij en bieden dagbesteding en logeeropvang aan voor mensen met een hulpvraag (NAH, autisme, verstandelijke beperking)

Wij vinden het belangrijk om mensen van alle leeftijden en met verschillende zorg en/of ondersteuningsvragen samen te laten zijn. Samen met een professioneel, enthousiast en vast team zorgen wij voor een plezierige en veilige dagbesteding. We kunnen veel afwisseling aanbieden doordat we kleinschalig zijn.

Aangenaam! Wij zijn Sanne en Remy van Melfoort! En wij wonen samen met onze dieren op onze mooie boerderij in Mariahout. Wij zijn een kleinschalige zorgboerderij en bieden dagbesteding en logeeropvang aan voor mensen met een hulpvraag (NAH, autisme, verstandelijke beperking)

Wij runnen een jongveeopfok bedrijf, kalfjes groeien bij ons op tot melkkoe. Naast het jongvee vind je bij ons op het bedrijf verschillende andere boerderij dieren zoals paarden, varkens, kippen, loopeenden, schapen, geiten, honden en katten. Onze deelnemers worden volledig betrokken bij alle voorkomende activiteiten op de boerderij, ieder op zijn eigen tempo, niveau en interesse.
Ook kweken we samen onze eigen groenten en fruit in onze moestuin en kas! Al deze lekkere zelf gekweekte dingen worden in onze eigen keuken bereid. bv. Een salade of soepje voor bij de lunch, een smoothy, jam, taart een warme maaltijd tijdens het logeren enz. We bieden verschillende activiteiten aan zoals: dierverzorging, moestuin, atelier en werkplaats.
Wij vinden het belangrijk om mensen van alle leeftijden en met verschillende zorg en/of ondersteuningsvragen samen te laten zijn. Samen met een professioneel, enthousiast en vast team zorgen wij voor een plezierige en veilige dagbesteding. We kunnen veel afwisseling aanbieden doordat we kleinschalig zijn.

Je kunt bij Zorgboerderij De Broekse Hoeve terecht als je een PGB (persoonsgebonden budget), een WMO-beschikking via de gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), of een WLZ -indicatie (Wet Langdurige Zorg) hebt.

Zorgboerderij De Broekse Hoeve heeft een overeenkomst met Samenwerkende Zorgboeren Zuid.

Buiten Beek Zorgatelier

Zorgatelier Buiten Beek biedt (jong) volwassen met een niet aangeboren hersenletsel (NH) hoogwaardige dagbesteding, advisering en ontmoetingsmogelijkheid met als doel zoveel mogelijk bij te dragen aan kwaliteit van leven.

Advies en begeleiding aan met mensen met NAH en hun netwerk, familie, vrienden, bekenden maar ook organisatie waar mensen met NAH contact hebben.

Advies en begeleiding aan met mensen met NAH en hun netwerk, familie, vrienden, bekenden maar ook organisatie waar mensen met NAH contact hebben.

Advies en begeleiding aan met mensen met NAH en hun netwerk, familie, vrienden, bekenden maar ook organisatie waar mensen met NAH contact hebben.

Advies en begeleiding aan met mensen met NAH en hun netwerk, familie, vrienden, bekenden maar ook organisatie waar mensen met NAH contact hebben.

Advies en begeleiding aan met mensen met NAH en hun netwerk, familie, vrienden, bekenden maar ook organisatie waar mensen met NAH contact hebben.

Advies en begeleiding aan met mensen met NAH en hun netwerk, familie, vrienden, bekenden maar ook organisatie waar mensen met NAH contact hebben.

Door-Tastend gespecialiseerde ambulante begeleiding voor mensen met NAH

Gespecialiseerde ambulante begeleiding voor mensen met NAH . Ook mogelijk met zorg in natura via coöperatie Dichtbijzorg.

Als ambulante begeleider wil ik u thuis en/of in uw eigen woonomgeving begeleiding geven passend bij uw beperkingen/ restverschijnselen na Niet- Aangeboren- Hersenletsel. Hierbij gaat het om het in stand houden of verbeteren van de kwaliteit van leven. Als invulling mag u denken aan het structureren van uw dag, het samen doen van een activiteit als bij voorbeeld boodschappen, ordenen van een kledingkast, op orde krijgen van administratie etc.

GGZ Oost Brabant

Het Hoog specialistisch Centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie Huize Padua biedt hoog specialistische diagnostiek, revalidatie en behandeling aan volwassenen (18 tot 65 jaar) met hersenletsel én ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische aandoeningen. Daarnaast kunnen neuropsychologische of somatische problemen aanwezig zijn. Het zorgaanbod in de reguliere sectoren sluit niet goed aan bij de problematiek van de cliënt. Ons aanbod is bovenregionaal en landelijk uniek.

Met onze zorg willen we de kwaliteit van leven van de cliënt verbeteren. Deze is gericht op de mens als geheel waarbij rekening gehouden wordt met neurologie, psychiatrie, lichamelijk functioneren, psychisch welbevinden, opleiding/werk en het systeem.

Hierbij gaan we uit van het principe van ‘matched care’: we bieden maatwerk, voor iedere cliënt de best passende zorg. We nemen de mogelijkheden, belastbaarheid en beperkingen van de cliënt als uitgangspunt en passen onze behandeling en het tempo daarop aan. We noemen dit volgend revalideren. Het aanbod binnen ons circuit gaat dus om veel meer dan ‘genezen’; het gaat om herstel van gezondheid, van identiteit, van sociaal-maatschappelijke rollen en van dagelijks functioneren.

In ons centrum bieden we een volledig pakket van consultatie en advisering aan onze netwerkpartners en reguliere zorginstellingen, ambulante behandeling, klinische (revalidatie)behandeling, rehabilitatie en langdurig wonen.

Ons team bestaat uit deskundigen met expertise op het gebied van diagnostiek, revalidatie, behandeling, paramedische zorg, wonen en dagbesteding. De multidisciplinaire samenwerking zorgt ervoor dat we de verschillende aspecten van het aanbod geïntegreerd kunnen aanbieden, waaronder ook ervaringsdeskundigheid. We willen de best mogelijke hoog specialistische zorg bieden volgens de nieuwste inzichten. Cliëntgebonden wetenschappelijk onderzoek, innovatie en  kennisoverdracht zijn een belangrijk deel van ons werk.

Kijk voor meer informatie op deze site.

Kijk voor meer informatie op deze site.

Kijk voor meer informatie op deze site.

Lotgenotencontact Midden-Brabant

Wij zijn een groep mensen die woonachtig zijn in Tilburg en omgeving (Midden -Brabant).
Wat ons verbindt is dat we op enig moment in ons leven hersenletsel hebben opgelopen en daar ondervinden we dagelijks de gevolgen van.
Maar het leven gaat door en met onze naasten proberen we dat zo goed mogelijk vorm te geven.
Als groep maken we deel uit van de Stichting NAHkracht Brabant.
We komen geregeld bij elkaar, delen onze ervaringen en steunen elkaar.

We gaan in een vertrouwde, rustige sfeer samen in gesprek.
Waar loop je sinds het hersenletsel tegenaan?
Wat vind jij moeilijk nu je zo veel hebt ingeleverd?
En: hoe krabbel jij weer op?
Ervaar dat jouw leven weer de moeite waard is.
Als je het praten even moe bent, is er ruimte om je terug te trekken.

MEE De Meent Groep

MEE De Meent Groep is voor mensen die wonen Tilburg, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Goirle.

Meedoen mogelijk maken. Iedereen moet zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen. Ook mensen met een beperking. Dáár zetten wij ons iedere dag voor in. We werken samen met andere organisaties aan een samenleving waarin iedereen erbij hoort. En ondersteunen mensen met een beperking en hun omgeving op alle gebieden van het leven.

MEE De Meent Groep is voor mensen die wonen in Tilburg, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Goirle.

Gewoon meedoen, ook als u of uw kind een beperking of chronische ziekte heeft. Soms heeft u daar ondersteuning bij nodig. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning op maat. De professionals van MEE hebben jarenlange ervaring met het ondersteunen van mensen met een beperking of chronische ziekte. Zij kennen de mogelijkheden en weten waar u tegenaan loopt. Of het nu gaat om opvoeding, ontwikkeling, werk, wonen, geldzaken of regelgeving.

Kijk voor meer informatie op deze site

MEE ondersteunt mensen met een beperking die op zoek zijn een geschikte woonruimte. Samen met hen onderzoeken we hun wensen en mogelijkheden. De film MEE helpt bij wonen laat zien hoe MEE cliënten en hun omgeving kan ondersteunen.

Kijk voor meer informatie op deze site

Cliëntondersteuners arbeid van MEE richten zich in de eerste instantie op de hulpvragen die betrekking hebben op werk en inkomen. Daarnaast kijken ze ook naar andere leefgebieden om zo te komen tot een integrale aanpak. We kijken met een onafhankelijke blik naar alle mogelijkheden binnen de wet- en regelgeving om meedoen in de maatschappij mogelijk te maken. We geven informatie en advies over het vinden, verkrijgen en behouden van werk.

Kijk voor meer informatie op deze site

Bent u op zoek naar mogelijkheden voor sport, vrije tijd en dagbesteding? Dan kan het fijn zijn als er iemand met u meedenkt en advies geeft.

Kijk voor meer informatie op deze site

Begrip en écht begrepen worden zijn twee verschillende dingen. Daarom werkt MEE in diverse regio’s samen met ervaringsdeskundigen. Sommigen zijn mantelzorger, anderen hebben zelf een beperking. Bijvoorbeeld een vorm van autisme, niet aangeboren hersenletsel, een chronische ziekte of een licht verstandelijke beperking. Ervaringsdeskundigen gebruiken hun kennis en ervaringen om mensen met een vergelijkbare hulpvraag te helpen. Zij kunnen op veel manieren hun toegevoegde waarde laten zien. Ervaringsdeskundigen weten als geen ander hoe het is om een beperking te hebben of te leven met iemand met een beperking. Ervaringsdeskundigen en professionals kunnen elkaar daarom prima aanvullen.

Kijk voor meer informatie op deze site

Als mensen met een beperking of hun naasten naar MEE bellen met een vraag, dan komen ze uit bij het Servicepunt. De onafhankelijke cliëntondersteuners van het Servicepunt verduidelijken de vraag. Waar mogelijk beantwoorden ze de vraag, wijzen mensen de weg buiten MEE (bijvoorbeeld naar een wijk- of buurtteam) of melden iemand aan als cliënt bij MEE. Zij weten de weg in het doolhof van voorzieningen, wetten en regels. Het servicepunt geeft snelle hulp en praktisch advies.
Het servicebureau is van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar. Bel 088 465 35 55 of stuur een mail aan servicepunt@meedemeentgroep.nl.

Kijk voor meer informatie op deze site

Naderbij

Gespecialiseerde individuele (thuis)begeleiding voor volwassenen met NAH. Stimuleren en activeren eigen mogelijkheden, structureren dagelijks leven, oefenen praktische vaardigheden, inzetten van ondersteunende hulpmiddelen en strategieën. Financiering PGB (Wmo en Wlz).

Gespecialiseerde NAH-begeleiding die zich richt op zowel praktische begeleiding als coaching in het dagelijks leven. Centraal staat het zo optimaal mogelijk leren benutten van eigen mogelijkheden, het vergroten van de zelfredzaamheid en het uitbreiden van datgene wat goed gaat. De begeleiding vindt vooral thuis plaats, in de eigen omgeving. Maatwerk is het uitgangspunt.

Kijk voor meer informatie op de site.

 

NAH Zorgatelier de Polder

Zorgatelier de Polder is een kunstwerkplaats voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, gelegen in de polders tussen Heusden en Waalwijk.
Door samen met lotgenoten bezig te zijn met kunst, zien we dat de deelnemers een gevoel van bevrijding ervaren en zich meer bewust worden van hun vaak onbekende en verrassende talenten. Dit kan een positief effect hebben op persoonlijke groei en zelfvertrouwen.

Alles is mogelijk, als je maar durft!

info@zorgatelierdepolder.nl

 

Kunstwerkplaats de Polder biedt begeleiding in groepsverband, we maken en zijn bezig met KUNST met deze bijzondere doelgroep; mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel.

Kijk voor meer informatie op deze site

Kunstwerkplaats de Polder biedt begeleiding in groepsverband, we maken en zijn bezig met KUNST met deze bijzondere doelgroep; mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel.

Voor meer informatie kunt u mailen

Wij werken alleen en enkel met mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel. Hierbij is er continu sprake van lotgenotencontact.

NAH-Thuis

Ik ben beschikbaar voor volwassenen met gevolgen van hersenletsel en hun naasten.
De specialistische individuele begeleiding richt zich op alle levensgebieden.
Doen wat nodig is; zowel psychosociale en praktische ondersteuning.
Zo lang, vaak en intensief als nodig is (op- en afschalen).
Met hersenletsel-expertise en kennis als professional, maar ook als ervaringsdeskundige.
Op een onafhankelijke werkwijze.

Het aandachtsgebied begeleiding en zorg valt binnen mijn specifiek aanbod.
De persoon met NAH (en evt. naasten) staat bij mij centraal.
Ik heb door mijn expertise en ervaring een ruim netwerk van contacten waardoor ik deze goed kan benutten tijdens mijn werk.

Het aandachtsgebied Sport, vrije tijd en dagbesteding valt binnen mijn specifiek aanbod. Ik heb in deze een adviserende rol.
Ik heb door mijn expertise en ervaring een ruim netwerk van contacten waardoor ik deze goed kan benutten tijdens mijn werk.

Het aandachtsgebied ervaringsdeskundigheid, lotgenoten en naasten valt binnen mijn specifiek aanbod. Ik heb in deze een adviserende rol.
Ik heb door mijn expertise en ervaring een ruim netwerk van contacten waardoor ik deze goed kan benutten tijdens mijn werk. Tevens ben ik ook ervaringsdeskundige en weet als geen ander hoe om te gaan met problemen ten gevolgen van NAH.

Het aandachtsgebied informatie en advies valt binnen mijn specifiek aanbod. Ik heb in deze een adviserende rol.
Ik heb door mijn expertise en ervaring een ruim netwerk van contacten waardoor ik deze goed kan benutten tijdens mijn werk.
Tevens ben ik ook ervaringsdeskundige en kan hier over goed informatie geven en van advies voorzien.

Professionals in NAH

Professionals in NAH levert specialistische begeleiding in de thuissituatie aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving.
Onze missie is de kwaliteit van leven van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel te verbeteren, door het leveren van betrokken begeleiding.
Hierbij streven we ernaar onszelf overbodig te maken, waardoor de begeleiding kan worden afgebouwd en/of beëindigd.
Onze deskundige begeleiders worden voortdurend bijgeschoold waardoor zij zich zo goed mogelijk in uw situatie kunnen inleven en begrijpen wat de gevolgen van het hersenletsel voor u en uw naasten zijn.
Samen brengen we doelen in kaart en gaan we op zoek naar de meest praktische handvaten, zodat u na verloop van tijd weer zo zelfstandig mogelijk verder kunt.
In principe nemen wij u geen taken uit handen maar zoeken samen met u naar mogelijkheden zodat u, zoveel als mogelijk, de eigen regie behoudt.

 • Leren omgaan met veranderde emoties.
 • Begeleiden bij het leren omgaan van uw mogelijkheden en beperkingen.
 • Stimuleren en activeren van resterende mogelijkheden.
 • Structureren van het dagelijks leven.
 • Begrip kweken voor de nieuwe situatie en herstel van eigenwaarde bevorderen.
 • Trainen van (praktische) vaardigheden.
 • Overzicht zien te krijgen bij administratie.
 • Begeleiding bij wet- en regelgeving /omgang instanties.
 • Leren omgaan met veranderde emoties.
 • Begeleiden bij het leren omgaan van uw mogelijkheden en beperkingen.
 • Stimuleren en activeren van resterende mogelijkheden.
 • Structureren van het dagelijks leven.
 • Begrip kweken voor de nieuwe situatie en herstel van eigenwaarde bevorderen.
 • Trainen van (praktische) vaardigheden.
 • Overzicht zien te krijgen bij administratie.
 • Begeleiding bij wet- en regelgeving /omgang instanties.

Revalide Tilburg

Revalide is een organisatie voor medisch specialistische revalidatiezorg. Onze revalidatieartsen werken in kleine revalidatiecentra in woonwijken. Dat maakt onze revalidatiezorg laagdrempelig, informeel en dichtbij.

Waar staan wij voor?
Wij willen iedereen met langdurige klachten en/of pijn helpen bij verbetering van de kwaliteit van diens leven. Daarbij gaan wij uit van uw eigen kracht. Met altijd het doel: functioneren en participeren. Revalideren is een actieve vorm van therapie waarin behandelaars en patiënt de verantwoordelijkheid delen. Samen doen we er alles aan om tot het beste behandelresultaat te komen.

Een interdisciplinaire aanpak
We werken met een interdisciplinaire aanpak, omdat klachten vaak meerdere oorzaken hebben. Verschillende professionals zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers en diëtisten werken onder begeleiding van een revalidatiearts samen aan uw behandelplan. Dit doen ze gelijktijdig en onder één dak. Die geïntegreerde aanpak in combinatie met een behandelplan op maat, maken onze behandeltrajecten effectief en efficiënt. Samen zorgen we ervoor dat u weer optimaal kunt functioneren, thuis, op uw werk en in uw vrije tijd.

Waarom voor ons kiezen?
Kwaliteit en persoonlijke aandacht staan bij ons bovenaan de agenda. Wij werken met een persoonlijk behandeltraject en zijn niet tevreden voor we voor u een zorgtraject op maat hebben gevonden. Dat kan omdat we als klein revalidatiecentrum korte communicatielijnen en een informele sfeer hebben, en er veel ruimte is voor flexibiliteit. Een vriendelijke omgeving ook, waar het zo prettig mogelijk herstellen is.

Kijk voor meer informatie op onze site

Sport- en Zorgatelier WYzorg

Sport- en Zorgatelier WYzorg
Specialist op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Active dagbesteding, Fysiotherapie en Sport & Bewegen zoals fitness, circuittraining, zwemmen, RGM (methodisch bewegen op muziek), golf en duo-fietsen. Samen zoeken we een vorm van begeleiding die past bij jouw interesses en talent. Met de zorg die jij nodig hebt en die aansluit bij jouw wensen.
Onze droom: Samen op weg naar persoonlijke groei!

Sport- en Zorgatelier WYzorg
Specialist op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Active dagbesteding, Fysiotherapie en Sport & Bewegen zoals fitness, circuittraining, zwemmen, RGM (methodisch bewegen op muziek), golf en duo-fietsen. Samen zoeken we een vorm van begeleiding die past bij jouw interesses en talent. Met de zorg die jij nodig hebt en die aansluit bij jouw wensen.
Onze droom: Samen op weg naar persoonlijke groei!

Sport- en Zorgatelier WYzorg
Specialist op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Active dagbesteding, Fysiotherapie en Sport & Bewegen zoals fitness, circuittraining, zwemmen, RGM (methodisch bewegen op muziek), golf en duo-fietsen. Samen zoeken we een vorm van begeleiding die past bij jouw interesses en talent. Met de zorg die jij nodig hebt en die aansluit bij jouw wensen.
Onze droom: Samen op weg naar persoonlijke groei!

Stichting Appelbloesem

Stichting Appelbloesem (Ambrosiushof), dagbesteding voor mensen met dementie of geheugenproblemen.

Persoonlijke aandacht, Zorgactiviteitencentrum, Dagbesteding voor mensen met dementie of geheugenproblemen.

Stichting Zorgboerderij de Schelft

Dagbesteding voor mensen met NAH, lichamelijke- en/of verstandelijke beperking en ouderen.

De dagbesteding is gelegen in het buitengebied en biedt veel rust en ruimte. Daarbij stemmen we de activiteiten af op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De zorgboerderij kenmerkt zich door de huiselijke sfeer, de kleinschaligheid, korte lijnen en de betrokkenheid bij de deelnemers. Door aanpassingen in het gebouw kunnen wij ook mensen, die meer verzorging nodig hebben, ondersteunen.

Op zorgboerderij de Schelft kunnen mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, structuur vinden en werkzaamheden passend bij hun interesses en behoeften. Door de duidelijke dagindeling en de grote variatie aan werkzaamheden , is er altijd een passend aanbod voor de deelnemer. Daarnaast zijn de begeleiders competent om hierin een goede begeleiding te bieden aan de deelnemer.

Binnen de zorgboerderij kunnen wij een scala aan activiteiten aanbieden, welke ook nog variëren per seizoen. Zo is er voor elke deelnemer een passende dagbesteding te creëren. Deze kunnen zowel belevingsgericht, creatief, sportief als arbeidsmatig zijn. Alles in een gemoedelijke sfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Studio 10 zorgatelier

Creatieve dagbesteding, o.a. voor mensen met NAH. Kleinschalig, fijne activiteiten en gezelligheid met andere groepsgenoten. We hebben veel materialen en bijna alles is mogelijk, samen gaan we op zoek naar wat bij je past. Ligt mooi in het buitengebied van Gilze.

Creatieve dagbesteding, met specifieke groep/aanbod voor NAH. Kleinschalig, fijne activiteiten en gezelligheid met andere groepsgenoten. We hebben veel materialen en bijna alles is mogelijk, samen gaan we op zoek naar wat bij je past. Ligt mooi in het buitengebied van Gilze, fijne tuin. Rustig of actief, alles kan.

Verpleeg Collectief

Het Verpleeg Collectief faciliteert en organiseert thuiszorg voor chronisch zieken, mensen met dementie als de ziekte van Alzheimer, thuis revaliderende en mensen die in de terminale fase van hun leven verkeren. Onze organisatie werkt uitsluitend met gediplomeerde verpleegkundigen niveau 4 & 5 en verzorgenden Individuele Gezondheidszorg, niveau 3. Al  meer dan 30 jaar  organiseert het Verpleeg Collectief professionele zorg thuis.

Zorg indicatie aanvraag
PGB aanvraag informatie en begeleiding
Casemanagement

Kijk voor meer informatie op deze site.

Wegwijzer Langdurige Bewustzijns­stoornis (LBS)

Deze pagina biedt u een overzicht van de meest passende zorg voor mensen met een Langdurige Bewustzijns­stoornis (LBS) op het juiste moment. We nemen u mee in verschillende fasen van zorg en behandeling voor mensen met LBS. Daarnaast bieden we een overzicht van organisaties die deze zorg en behandeling aanbieden.

Uw naaste met een langdurige bewustzijnsstoornis komt in aanmerking voor Langdurige Intensieve Neurorevalidatie (LIN) als hij of zij tijdens de VIN niet (volledig) bij bewustzijn is gekomen.

Op dit moment vindt er een omslag (transitie) plaats in Nederland om de zorg en behandeling voor mensen met LBS nog beter aan te bieden

Heeft uw naaste ernstig, plotseling hersenletsel, maar is hij of zij niet volledig bij bewustzijn? Dan komt hij of zij wellicht in aanmerking voor Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN). Vroege Intensieve Neurorevalidatie is bedoeld voor patiënten met een langdurige bewustzijnsstoornis (oftewel niet-responsief waaksyndroom of minimaal bewuste toestand) na acuut ernstig hersenletsel.

Het is afhankelijk van een aantal factoren of uw naaste in aanmerking komt voor het zeer intensieve programma. Denk bijvoorbeeld aan de conditie van uw naaste en andere medische zaken die te maken hebben met het hersenletsel. Daarnaast is het belangrijk dat familie aanwezig kan zijn bij de verschillende onderdelen van het programma.