Ervaringsdeskundigen ondersteunen mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), hun naasten en de professionele zorgverleners. Als ervaringsdeskundige denk en handel je op basis van je eigen ervaring en ben je getraind om onder meer:

  • voorlichting te geven
  • presentaties te houden
  • feed back te geven op plannen
  • één op één gesprekken te voeren
  • mee te denken tijdens intervisietrajecten
  • ondersteuning te geven bij zelfhulpgroepen
  • te luisteren naar mensen in een herstelproces
  • naasten te leren omgaan met hun eigen ervaringsverhaal