In het Kernteam Breinlijn zitten professionals van allerlei organisaties die werkzaam zijn op het gebied van NAH. Voor de hersenletseldeskundigen van Breinlijn hebben zij een belangrijke rol. Om vraagstellers (mensen met NAH, naasten, professionals) zo goed mogelijk te kunnen adviseren en eventueel door te verwijzen naar passende ondersteuning, werken de hersenletseldeskundigen en professionals met elkaar samen.

Ivon  Groot
Programmamanager Hersenletselnetwerk,  Zorgnetwerk Midden-Brabant

Als programmamanager faciliteer ik het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant (HLN). Het HLN is een samenwerkingsverband dat bestaat uit organisaties, formele en informele zorgverleners, onafhankelijke belangenbehartigers, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Het Hersenletselnetwerk biedt zorg en geeft ondersteuning aan mensen met NAH in Midden-Brabant, in alle levensfasen en op alle levensdomeinen.

Kirsten de Jong
Hersenletseldeskundige

Jocova Vervoort
Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist is een zelfstandig behandelaar met een zelfstandige bevoegdheid. De kern van zijn/haar vakgebied bestaat uit het bieden van een integrale behandeling aan zorgvragers op basis van klinisch redeneren in complexe zorgsituaties.

Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn met name gericht op nazorg. Als regiebehandelaar ontmoet ik mensen die de diagnose herseninfarct/TIA of hersenbloeding hebben gekregen. In het gezamenlijke contact kijken we samen welke problemen er mogelijk zijn op diverse levensdomeinen en hoe ik daarin kan meedenken, meehelpen of kan bijsturen. Als regiebehandelaar ben ik onderdeel van het stroke-team van het ETZ en ook lid van het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant.

Anita Tinga
Revalidatie-arts

Margriet de Beus
Kaderarts hart- en vaatziekten

Marie-Louise Kafoe
Regiebegeleider

Petra van Helvoirt
Cliëntondersteuner

Cliëntondersteuners zijn hoogopgeleide vakmensen die specialistische ondersteuning bieden vanuit een onafhankelijke positie. Zij helpen mensen met informatie, advies en kortdurende ondersteuning op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, jeugdhulp, zorg, onderwijs, wonen, werk en inkomen. Dat doen zij om de zelfredzaamheid en participatie van mensen in een kwetsbare positie te vergroten.

 

Hans Pouwer
Fysiotherapeut

Franka van Haperen
Gezondheidszorgpsycholoog

De gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) is generalistisch en inzetbaar in alle sectoren van de gezondheidszorg. De gz-psycholoog behandelt zelfstandig psychische stoornissen en problemen in de levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekte, invaliditeit en handicaps. Hoofdtaken zijn diagnostiek en behandeling.

Judith van der Velden
Zorgadviseur

Ingrid te Morche
Coördinator

Kim van Nieuwstadt
Leerkracht NAH observatieklas

De Observatieklas NAH & Pijn kan een oplossing zijn voor jongeren van 12 t/m 20 jaar die door niet-aangeboren hersenletsel of pijnklachten moeite hebben hun draai te vinden op school.
In deze klas kijken wij als gespecialiseerde docenten samen met de leerling naar de problemen en mogelijkheden. De lessen gaan vooral over het leren zelf; de houding en verschillende leerstrategieën.
Het doel is om op basis van observatie, diagnostiek, begeleiding en behandeling een advies op te stellen over onderwijsbelasting en onderwijsmogelijkheden. Samen met de leerling en de ouders bespreken we welk vervolg haalbaar en wenselijk is.

Annemie Jacobs
Ervaringsdeskundige

Onno van Domburg Scipio
Accountmanager/re‑integratiecoördinator

Petra Dingemans
Praktijkondersteuner Huisartsen

Meike van Ginneken
Ergotherapeut

Anita Backx
Praktijkondersteuner Huisartsen