Een beschadiging aan de hersenen die na de geboorte ontstaat, noemen we niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Een deel van de hersenen is dan zo beschadigd, dat ze niet meer normaal kunnen werken.
Niet-Aangeboren Hersenletsel is onder te verdelen in twee groepen:

  • Traumatisch hersenletsel, ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam (b.v. een verkeersongeluk, ongelukkige val, harde klap op het hoofd of het shaken baby-syndroom).
  • Niet-traumatisch hersenletsel, ontstaan door een proces in het lichaam (b.v. een hersenbloeding, tumor, zuurstofgebrek door bijna-verdrinking of vergiftiging door drugs).

Het leven van mensen met NAH en hun naaste omgeving staat in 1 keer op z’n kop. Er is sprake van een breuk in de levenslijn, waardoor er een tijd van voor en een tijd van na het hersenletsel ontstaat. Het kan zorgen voor ingrijpende veranderingen, een veranderd leven. Je zaken weer op de rit krijgen in een ‘nieuw leven met NAH’ vraagt de nodige aanpassing, soms op vele fronten. Het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant ondersteunt deze mensen en hun naasten.