Het is een functionele beschrijving; het gaat erom welke zorg geboden moet worden op welk moment en op welke wijze. Het is aan de regionale aanbieders, de gemeenten en de zorgverzekeraars om hieraan uitvoering te geven. Een zorgstandaard is dus een hulpmiddel voor zorgverlener, verzekeraar én patiënt.

De Zorgstandaarden hersenletsel vind je hier.