NAH kent diverse oorzaken en veel verschijningsvormen en komt voor in alle leeftijdscategorieën. De wetenschap heeft de afgelopen jaren flinke stappen gezet, wat heeft geleid tot verbeterde technische en diagnostische middelen. Toch blijkt herkenning en erkenning van (soms atypische) klachten zowel door diegene met NAH zelf als door de naasten en zorgverleners niet altijd eenvoudig te zijn. En, passen mensen met NAH vaak niet binnen 1 bepaalde zorgsector. Dit bemoeilijkt het vinden en dus het krijgen van de juiste hulp. Omdat de problemen en klachten divers zijn, is er zorg op maat nodig.

Hersenletsel heeft niet alleen gevolgen voor de getroffene. Ook het leven van familie en naasten staat op z’n kop. De persoon om wie je geeft is een ander mens geworden. Dit kan grote gevolgen hebben in het dagelijks leven en je moet samen op zoek naar een nieuwe balans. Daar kun je wel ondersteuning bij gebruiken: hulp, advies of gewoon een luisterend oor.

De medewerkers van het Hersenletsel Netwerk Midden-Brabant helpen om de juiste hulp te vinden.