Het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant
Presentatie: 20240620 Presentatie HLN werkconferentie Jonge mensen met NAH

Meedoen met Libra en Onderwijscentrum Leijpark Samen maken we verschil: met elkaar gingen we onder andere in gesprek over de Observatieklas NAH & pijn, voor kinderen en jongeren van 10 t/m 20 jaar waarbij niet duidelijk is welke vorm van ondersteuning in het onderwijs en/of onderwijsvorm gewenst is om de schoolloopbaan te kunnen vervolgen.  En werden we geïnformeerd over het nieuwe landelijke behandelprogramma voor kinderen/ jongeren met NAH.
Presentatie: 20240620 Presentatie OC Leijpark en Libra

De leukste vrijetijdsactiviteiten in de omgeving van TilburgGericht op het maken van langdurig sociale contacten: tijdens deze interactieve workshop werd kennis gemaakt met de methodiek en werkwijze van Avondje Uit 013. Zij realiseren zinvolle ontmoetingen voor mensen die behoefte hebben aan meer sociale contacten of zich in een sociaal isolement bevinden.
Presentatie: 20240620 Presentatie Stichting Avondje Uit

Wensen van jongvolwassenen met NAHBuitengewoon gewoon: Veel jongvolwassenen met NAH ervaren problemen in de chronische fase omdat hun leven fundamenteel veranderd is. Terwijl ze niet liever willen dan hun leven hervatten, met  veelal doodgewone mensenwensen. Welke ondersteuning hebben ze daarbij nodig? Stichting Support4Life nam de deelnemers hier in mee.
Presentatie: 20240620 Presentatie Support4Life

Actueel middelengebruik en verslavingsgedrag onder jongeren Welke risico’s zijn er?: in deze workshop werden deelnemers geïnformeerd over het gebruik van actuele middelen en verslavingsgedrag (o.a. alcohol, gamen, gokken) en de mogelijke risico’s. Wat voor hulp en advies er voorhanden is. En werden er tips aangereikt om hierover het gesprek aan te kunnen gaan.