Herkennen, erkennen en alert blijven. Dat zijn 3 belangrijke aspecten bij de signalering, effectieve behandeling en (na)zorg van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. De oorzaken van hersenletsel zijn zeer divers. De hersenen zijn het meest ingewikkelde menselijke orgaan. Ondanks de vorderingen in wetenschappelijk onderzoek is nog maar gedeeltelijk bekend hoe de hersenen werken. Dit complexe orgaan is bepalend voor ons hele wezen. NAH is in feite een verzamelbegrip voor een groot aantal aandoeningen met één gemeenschappelijk karakter: er is letsel ontstaan in de hersenen van de betrokkene. Hierdoor is een deel van de hersenen zo beschadigd, dat ze niet meer normaal kunnen werken.