Niet-aangeboren hersenletsel is meestal aan de buitenkant niet te zien, waardoor de gevolgen vaak niet zo ernstig lijken. Maar als het dagelijkse leven weer wordt opgepakt, blijken er soms toch problemen te zijn. Een studie voortzetten of het werk hervatten gaat dan niet zomaar.
Een ervaringsdeskundige weet daar álles van! Zij vormen een belangrijke bron van informatie en advies.
In de regio Brabant is de Stichting NAHkracht actief. Zijn vertegenwoordigen de  belangen van mensen met NAH en leveren een bijdrage aan het ontwikkelen van beleid en activiteiten binnen het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant.