Mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals kunnen bij Breinlijn terecht voor vragen en casuïstiek over hersenletsel. Via de website of het telefoonnummer komen vragen binnen bij de landelijke Breinlijn. De vraagsteller wordt op basis van zijn of haar postcode automatisch doorverwezen naar de betreffende regio, zodat maatwerk kan worden geleverd.

Voor Midden-Brabant zijn Kirsten de Jong en Ivon Groot degenen die het regionale loket ‘bemensen’. Afhankelijk van de vraag kunnen zij deze zelf afhandelen of wordt deze doorgeleid naar (één, meerdere of alle leden van) het Kernteam Breinlijn. Vanuit het kernteam wordt de vraag beantwoord of wordt ervoor gezorgd dat de hulpvrager in contact komt met de juiste behandelaar/ zorgaanbieder.

Breinlijn is laagdrempelig en eenvoudig vindbaar. Resultaat: de hulpvragen komt door persoonlijk contact met een professional terecht bij de juiste zorgverlener/ instantie, zonder een lange zoektocht.