Riny Pepels, Renske Mol en Ivon Groot, nodigen u van harte uit voor de feestelijke afsluiting van de training ‘Mijn ervaringsverhaal NAH’. Deze staat gepland op:
vrijdag 21 juni van 10.00 tot 12.00 uur

Acht deelnemers zijn in oktober gestart met de training ‘mijn ervaringsverhaal NAH’. Tijdens de training hebben zij hun ervaringsverhaal in stukjes aan elkaar gepresenteerd waarbij ze de volgende indeling gebruikten:
– Wie was ik?
– Hoe kwam hersenletsel in mijn leven?
– Hoe heb ik die eerste fase beleefd?
– Wie ben ik nu?

Twee deelnemers presenteren op 21 juni hun persoonlijke ervaringsverhaal en alle deelnemers ontvangen na afloop het behaalde certificaat. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. We kijken uit naar uw komst, want voor u en uw netwerk stellen deze ervaringsdeskundigen zich graag beschikbaar. Hierbij kunt u denken aan scholingsbijeenkomsten, informatiebijeenkomsten voor zorgprofessionals of voor ondersteuning van lotgenoten.

Het programma is informeel en in grote lijn als volgt:
– Om 10 uur start het programma met een woord van welkom.
– Uitleg over de training, wat hebben we gedaan
– Presentaties
– Uitreiking certificaat
– Afsluiting om uiterlijk 12.00 uur

Locatie: Zorgnetwerk Midden-Brabant, Doctor Deelenlaan 9, 5042 AD Tilburg.
De ruimte is op de derde verdieping (Ven-Veeckenacker).

Aanmelden:
Als u komt, wilt u dan een mail sturen naar i.groot@zmbr.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij Renske of Ivon (zie hieronder).

Graag tot ziens op 21 juni!

Hartelijke groet,
Riny Pepels, Stichting NAHkracht Brabant Renske Mol (trainer), info@moltraining.nl
Ivon Groot (programmamanager Hersenletselnetwerk Midden-Brabant), i.groot@zmbr.nl