Naastbetrokkenen NAH ronden de training succesvol af!

In oktober 2021 is de training ‘Mijn ervaringsverhaal’ voor naastbetrokkenen gestart. De vijf deelnemers zijn allen nauw betrokken bij het leven van iemand met hersenletsel.
Tijdens de afsluitende bijeenkomst op 4 februari in het ETZ, waarbij het mogelijk was om zowel fysiek als digitaal aan te sluiten, presenteerden twee van de vijf deelnemers hun persoonlijke ervaringsverhaal. Twee heel verschillende verhalen maar in essentie toch ook weer hetzelfde; NAH beïnvloed niet alleen het leven van de persoon met de diagnose maar ook het leven van zijn of haar hele omgeving.

Tijdens de afsluitende bijeenkomst waren zowel familieleden als zorgprofessionals aanwezig. Door ervaringen te delen, wordt meer aandacht gevraagd voor en bewustwording gecreëerd over de complexiteit van het leven met deze diagnose.


Boek ervaring
!

Jaarlijks faciliteren we als Hersenletselnetwerk Midden-Brabant trainingen ter opleiding van ervaringsdeskundigen (mensen met NAH en naastbetrokkenen). De opgeleide ervaringsdeskundigen hebben met hun kennis, kunde en ervaring veel te bieden. In de ondersteuning van lotgenoten, maar bijvoorbeeld ook door hun inzet bij scholingsbijeenkomsten en informatie- en intervisiebijeenkomsten voor zorgprofessionals.

Ben je als professional op zoek naar een ervaringsdeskundige voor jouw cliënt? Neem dan contact met ons op via Breinlijn. Of wil je in gesprek over de mogelijkheden om ervaringsdeskundigen in te zetten binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met de Stichting NAHkracht.

Met dank aan MEEdeMeentgroep, ContourdeTwern, Siza, NAHuis, Stg. NAHkracht, Fontys, Renske Mol