Op dinsdag 22 november organiseerde onze CVA-werkgroep Midden-Brabant de netwerkconferentie ‘CVA, en dan?’ Deze keer op een bijzondere locatie, namelijk de theaterzaal van Mijzo op zorglocatie Dongepark.

Ook ditmaal mochten we een mooie groep van ruim 75 zorg- en welzijn professionals en ervaringsdeskundigen ontvangen. Werkzaam bij organisaties die verbonden zijn aan het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant. Waaronder Mijzo, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), De Wever, Siza, Thebe, de huisartsenzorg, Stg. NAHkracht Brabant, Libra Revalidatie & Audiologie, ContourdeTwern en MENT.

In het pauzeblok was er gelegenheid voor ontmoeting.

On stage ontving dagvoorzitter Ellie Biemans diverse sprekers:

Paul de Kort, neuroloog bij het ETZ, opende zijn presentatie met de quote ‘a man is as old as his arteries’ (Sydenham). Waarna hij ons aan de hand van de thema’s behandeling, uitkomst (voorspellen is moeilijk, zeker als het over de toekomst gaat), rol van co morbiditeit en beroerte en dementie, meenam in de wereld van de oudere CVA patiënt.

Hierna werd de microfoon overgepakt door Jocova Vervoort, verpleegkundig specialist, en Marjo van Schijndel, CVA-verpleegkundige. Beiden werkzaam bij het ETZ. Op verzoek van het netwerk vertelden zij ons over de werkwijze van de CVA-nazorgpolikliniek. Aan de hand van casuïstiek namen zij ons mee in de fase van acute zorg (tijd = brein!) tot nazorg.

Waarna Kimberly van den Kieboom en Sandra Cuijpers het podium betraden. Kimberly en Sandra zijn beiden als verpleegkundige (geriatrische) revalidatie werkzaam bij Mijzo én Knowledge brokers. Als Knowledge brokers jagen zij vernieuwing aan en boeken ze concrete resultaten met hun project Mantelzorgpad. In dit project wordt de mantelzorger betrokken bij het revalidatie traject door mee te kijken, mee te doen, uit te voeren, door psycho-educatie en aan de hand van video’s. Eén van deze video’s is het filmpje dat wordt verzonden aan de revalidant en mantelzorger voor opname op locatie. Bekijk dit filmpje hier.

Wil je de presentaties nog eens rustig nalezen?

We hebben de presentaties verzameld en die zijn hier terug te vinden.