De Hersenstichting stelt dit jaar €1.500.000 beschikbaar voor praktijkgericht onderzoek.

Het doel van deze oproep is praktijkgericht onderzoek subsidiëren dat de kwaliteit van leven van mensen met een hersenaandoening verbetert. De behoefte van mensen met een hersenaandoening en/of hun systeem is daarbij het uitgangspunt.
Voorstellen mogen zowel op het verminderen van klachten, als op het verbeteren van functioneren en/of het vergroten van participatie gericht zijn (bij voorkeur op bewegen en werk – zowel betaald als onbetaald als vrijwilligerswerk).
We beogen een brede benadering van gezondheid en welzijn. Het is mogelijk in te zetten op medische en sociale oplossingen die snel kunnen worden toegepast in de praktijk.

Kijk voor meer informatie op de site.